Welkom bij BV Swish

Opzeggen lidmaatschap

Van badminton.nl :

“Het lidmaatschap van de vereniging kan opgezegd worden. Het lidmaatschap is gebonden
aan een seizoen, waardoor de opzegging geldt voor het nieuwe seizoen. Dit dient schriftelijk
te gebeuren voor 1 augustus (1 maart voor competitiespelers)* van ieder jaar. Het opzeggen van het lidmaatschap moet
schriftelijk gebeuren. Een *email kan gericht worden aan de secretaris* (secretaris@bvswish.nl). Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient
aan de contributieverplichting te zijn voldaan. Indien niet op tijd is opgezegd door het lid
ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.”

*= eigen invulling

Opzeggen kan dus alleen schriftelijk (per email) bij de ledenadministratie (secretaris@bvswish.nl). De opzegging wordt vervolgens schriftelijk bevestigd door de ledenadministratie. Opzegging van een lidmaatschap dient vóór 1 augustus te worden ingediend. Voor competitiespelers moet dit voor 1 maart.

Bij opzeggen na deze data is nog een jaar contributie verschuldigd.