Welkom bij BV Swish

Bonds- en ledenadministratie

Opgave nieuwe leden en opzeggingen

Schriftelijk richten aan

Badmintonvereniging Swish
t.a.v Sandra Jurjens
De Caascooper 50
1531PX Wormer
0756426962
secretaris@bvswish.nl

Rekeningnummer: 4435648

Opzeggingen dienen voor 1 augustus (1 maart voor competitiespelers) plaats te vinden. Bij opzeggen na die data is nog een jaar contributie verschuldigd.