Welkom bij BV Swish

Bonds- & Ledenadministratie

Opgaven nieuwe leden en opzeggingen

Schriftelijk richten aan:

Badmintonvereniging Swish
t.a.v. Anton Bruil
Haremakers 64
1531 LC Wormer

Opzeggingen dienen voor 1 augustus ( 1 maart voor competitiespelers ) plaats te vinden. Bij opzeggen na die data is nog een jaar contributie verschuldigd.

Bankrekeningnummer: 4435648