Welkom bij BV Swish

Uniek sporten

Uniek Sporten: badmintonnen met een stukje extra begeleiding!

BVSwish biedt in samenwerking met Stichting Geef mij de Kans kinderen met autisme, een taalontwikkelingsstoornis, al dan niet met een lichtverstandelijke beperking, de kans om te badmintonnen. Er wordt in de reguliere jeugdgroep getraind. Stichting Geef mij de Kans biedt hierbij extra begeleiding. De intake van nieuwe leden vanuit deze doelgroep verloopt via Stichting Geef mij de Kans om te kijken of en zo ja, welke speciale wensen er zijn en of die haalbaar zijn. Eerst een keertje kijken of meedoen met de training is mogelijk. Er kan 3x vrijblijvend getraind worden.

Meer informatie? Neem contact op met Mariek van Vliet, telefoon 06-10296067 of per e-mail info@geefmijdekans.nl. Zie ook http://geefmijdekans.nl/contact/.

Contactpersoon binnen BVSwish is Petra Lampe (e-mail (secretaris@bvswish.nl)