Welkom bij BV Swish

Afsluiting Swish seizoen 2018-2019

Beste Swishers,

Bij de afsluiting van ons 50ste bestaansjaar op 1 juli, kijken we terug op een geslaagd seizoen. Er zijn dit jaar nieuwe initiatieven genomen en verschillende acties ondernomen.

Een van de eerste besluiten was het instellen van een Sponsorcommissie. Christa en Lex hebben veel energie gestopt in het zoeken naar extra inkomsten. Verschillende initiatieven zijn in gang gezet. Eén daarvan is het indienen van een subsidieaanvraag bij het Schipholfonds. Wij houden jullie op de hoogte van de uitkomst hiervan. Het eerste resultaat van een ander initiatief is natuurlijk al gepresenteerd in de vorm van Sponsor Kliks. De Sponsorcommissie kan absoluut versterking gebruiken! Lijkt het je leuk om hier een steentje aan bij te dragen? Laat het ons weten en meld je aan!

Sponsor Kliks vind je op de Swish website en de website is dit jaar flink vernieuwd. Veel nieuwe functies zoals de agenda en de e-mailnotificatie, maar ook de wekelijkse wedstrijdverslagen staan er op. Hiermee is de website wat ons betreft ontzettend verbeterd.

Verder zijn we gestart met het opzetten van een ledenwervingstraject. Wij hebben met Sportbedrijf Zaanstad om de tafel gezeten om te bespreken hoe zij ons met ledenwerving kunnen helpen. Voor komend schooljaar zal Sportbedrijf Zaanstad badminton opnemen in het naschoolse aanbod en aanbieden aan basisscholen in de omgeving. De focus ligt hierbij op het werven van jeugdleden. Ook heeft BVSwish deelgenomen aan een senioren sportdag in de Crommenije. We zullen de initiatieven met betrekking tot het werven van jeugd en senioren verder vorm gaan geven en er zullen hierin nieuwe stappen gezet gaan worden. Wij houden ons absoluut aanbevolen voor creatieve ideeën. Denk met ons mee!

In het afgelopen seizoen hebben we met elkaar mooie evenementen beleefd. Natuurlijk de jaarlijkse toernooien, zoals de Clubkampioenschappen en het Handicap-Eet-DVD-toernooi. De Zaanse Kampioenschappen 2019 werd een mooi en sportief weekend! Fijn dat het door kon gaan. Op 6 april 2019 beleefden we een hoogtepunt van het afgelopen seizoen en vierden we ons 50-jarig jubileum! Het jubileumfeest met leuke activiteiten/spellen zoals luchtkussen badminton en laser gamen voor de jeugd en senioren. Aan het eind van de dag met leden en aanhang een heerlijke BBQ om deze feestdag en de afgelopen vijftig jaar op een gezellige en mooie wijze af te sluiten.

De Activiteitencommissie (Puck, Nanda, Janneke en Marieke) heeft samen met de Jubileumcommissie (Nanda, Robert, Lorenzo, Puck, Rik en Roos) ontzettend veel werk verzet in de voorbereiding, uitvoering en afronding van onze jubileumdag! Zij hebben veel tijd en energie gestopt in de organisatie zodat het voor ons allemaal een enorm leuke dag is geweest en dat waarderen wij enorm!

Zoals jullie uit onze eerdere oproepen hebben begrepen heeft de Activiteitencommissie aangegeven dat zij, na een aantal jaar de organisatie met plezier te hebben gedaan, het stokje willen overdragen aan andere enthousiaste Swishers. Dus, om ook komend seizoen weer evenementen en toernooien te kunnen organiseren, zoeken wij enthousiaste leden die dit helemaal zien zitten! Ben je creatief of goed in plannen en organiseren en vind je het leuk om dit met elkaar te organiseren? Dan is dit de commissie voor jou! Je wordt niet in het diepe gegooid, want de “oud”-commissieleden zullen de nieuwe ploeg met alle plezier op gang helpen en voor vragen blijven zij beschikbaar.

Aanmelden voor de Sponsorcommissie of de Activiteitencommissie kan bij Petra Lampe (secretaris@bvswish.nl).

Tot slot wensen wij jullie allemaal een mooie zomer toe!

Geniet ervan en wij zien elkaar weer na de zomer in de sporthal!

Het bestuur