Welkom bij BV Swish

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging kan opgezegd worden. Het lidmaatschap is gebonden aan een seizoen, waardoor de opzegging geldt voor het nieuwe seizoen. Dit dient te gebeuren vóór 1 augustus (competitiespelers vóór 1 maart) van ieder jaar. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en kan gericht worden aan de ledenadministratie (secretaris@bvswish.nl). De opzegging wordt schriftelijk bevestigd door de ledenadministratie. Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan. Indien niet op tijd is opgezegd door het lid ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.