Welkom bij BV Swish

Bonds- en ledenadministratie

Opgave nieuwe leden en opzeggingen

Schriftelijk richten aan

Badmintonvereniging Swish
Wandana Nanhoe
secretaris@bvswish.nl

Rekeningnummer: 4435648

Opzeggingen dienen voor 1 augustus (1 maart voor competitiespelers) plaats te vinden. Bij opzeggen na die data is nog een jaar contributie verschuldigd.