Welkom bij BV Swish

Vrij spelen op donderdag

Beste clubgenoten,

Op verzoek van een aantal leden hebben we gezocht naar een blok in de week om vrij te spelen. Elke donderdag zullen, tegelijkertijd met de training van de jeugd, drie banen beschikbaar zijn. Alle senioren kunnen hier gebruik van maken, zowel recreanten als competitiespelers. Door jullie hiervoor enthousiast te maken wordt er getracht om een van de beste eigenschappen van Swish extra te benadrukken, namelijk een gezellige omgang tussen alle mensen van alle niveau’s. Iedereen kan spelen met iedereen!

Na de eerste paar weken kan er een inschatting worden gemaakt van het aantal mensen dat hier gebruik van wil maken. Aan de hand daarvan wordt dan ook duidelijker in hoeverre er moet worden gerouleerd en of er nog verdere onderlinge afspraken moeten worden gemaakt.

Extra speeltijd is altijd een waardevolle toevoeging; hoe meer er wordt gebadmintond, des te beter je wordt! Daarom moedigen wij jullie aan om hier zeker gebruik van te maken!

Als er nog vragen zijn, kun je deze kwijt bij Bas, Peter of Huug.

Lex de Dreu