Welkom bij BV Swish

Nieuwe extra coronamaatregelen

Zoals jullie weten zijn er weer extra maatregelen afgekondigd, door overheid en het sportbedrijf Zaanstreek (sporthalbeheer). Voor ons komen er, naast de reeds bestaande maatregelen, de volgende maatregelen erbij.

-De kantine is tot nader order gesloten.

-Per heden is het niet meer mogelijk om publiek te ontvangen.

De tribune blijft leeg.

-Er dient voor aanvang van een training of competitiewedstrijd een gezondheidscheck plaats te vinden. De vereniging is hiervoor verantwoordelijk.

Swish neemt hierin ook haar verantwoordelijkheid, zodat we kunnen blijven badmintonnen.

Swish hanteert een korte verklaring, de zogenaamde gezondheidscheck.

Dit ingevulde formuliertje moet voor iedere training of wedstrijd –ingevuld-ingeleverd worden door de sporter, voorafgaand aan het sporten. 

De gezondheidscheck

Training of vrijspelen

Voor elke keer dat je traint of vrij speelt, moet je dit formulier ingevuld inleveren. Dit kan je het beste thuis rustig invullen en voor het sporten inleveren. Mocht je dit een keer vergeten, dan zijn er blanco- formulieren in de hal aanwezig. Graag inleveren bij Peter, Jim of Huug. Klik hier voor het formulier.

Competitie

Voor elke thuiswedstrijd moet dit formulier ook ingevuld worden door iedereen.

Dus eigen spelers en die van de tegenstanders. De teamcaptain krijgt genoeg formulieren om de tegenstanders tegelijk met het wedstrijdformulier, vóór aanvang van de wedstrijd, ook de gezondheidscheck te laten invullen.

Er mag pas begonnen worden met spelen als de gezondheidscheckformulieren ingevuld bij Peter, Jim of Huug zijn.

Op deze manier kan Swish op elk moment aantonen dat aan alle richtlijnen is voldaan, en kunnen we eventuele sancties vermijden.