Welkom bij BV Swish

Negende nieuws seizoen 2020-2021

Beste leden,

Ondanks de lockdown waar wij nu in zitten, hebben wij niet stil gezeten. We volgen de ontwikkelingen rondom corona op de voet en bekijken continu waar er voor ons mogelijkheden (zouden kunnen) zijn. Bijgaand een update over waar we nu staan en hoe nu verder vanaf hier, voor zover wij vooruit kunnen kijken.

Seizoen 2021-2022

Dit seizoen loopt officieel tot en met zaterdag 24 april. Of we dit seizoen nog iets kunnen doen, hangt helemaal af van de huidige lockdown die in ieder geval nog tot 20 april duurt. We zijn daarnaast van plan om direct na de meivakantie te starten met de zomertraining, mits de coronamaatregelen die dan gelden dit toestaan. Ons streven is verder om ook volgend seizoen dezelfde trainingsdagen en -tijden aan te houden. Tegen de zomervakantie aan hopen we dit te kunnen bevestigen.

Gesprekken competitiespelers seizoen 2021-2022

Het was even afwachten, maar inmiddels heeft de bond groen licht gegeven voor seizoen 2021-2022. De gesprekken over de competitieteams zijn dan ook – iets later dan normaal – gestart. Deze keer worden de gesprekken telefonisch gevoerd.

Algemene ledenvergadering

De ALV die oorspronkelijk gepland stond in november 2020 zal worden opgeschoven naar het begin van volgend seizoen (september 2021). We hopen dat we de ALV dan in zijn oorspronkelijke vorm kunnen houden. In de tussentijd zullen de stukken van de ALV ter inzage online blijven staan. Mochten daar nog vragen over zijn, dan kun je deze per mail opsturen. We kunnen alvast melden dat de contributie voor volgend seizoen ongewijzigd zal blijven ten opzichte van het huidige seizoen.

Compensatie

Vanuit de bond vindt er voor dit seizoen helaas geen terugbetaling van de competitie teambijdrage plaats. Wel zal er voor komend seizoen door de bond een kleine korting per team worden gegeven. Daarnaast hebben we van het Sportbedrijf te horen gekregen dat we waarschijnlijk aanspraak kunnen maken op een huurkwijtscheldingsregeling (TVS: tegemoetkoming verhuurder sportaccommodatie). De criteria om voor deze TVS-regeling in aanmerking te komen zijn nog niet bekend, maar als wij inderdaad van deze regeling gebruik kunnen maken, betekent dat concreet dat we geen huur voor de sporthal hoeven te betalen voor de periode januari t/m april 2021. Dit heeft als gevolg dat we een deel van de contributie terug kunnen betalen. Ook doordat er in deze periode geen gebruik is gemaakt van shuttles en trainers, kan een deel van de contributie gecompenseerd worden. Zodra de exacte compensatie bekend is, zal dit uiteraard gecommuniceerd worden.

We hopen jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er echter nog vragen of onduidelijkheden zijn, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Sportieve groeten,

Het bestuur